مرکز تحقیقات پرستاری مامایی جامعه نگر
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي </span>معرفي
رييس مركز
معاون پژوهشي مركز
هيئت موسس مركز
اعضاي شوراي پژوهشي مركز
اهداف و چشم انداز و ماموريت مركز
كارشناسان مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح هاي پژوهشي </span>طرح هاي پژوهشي
فرآيند تصويب طرح پژوهشي در مركز
طرح هاي در حال اجرا
طرح هاي خاتمه يافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولويت هاي پژوهشي </span>اولويت هاي پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي پرستاري
اولويت هاي پژوهشي مامايي
اولويت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئين نامه ها و فرم ها</span>آئين نامه ها و فرم ها
اساسنامه مركز تحقيقات
برنامه استراتژيك
فرايند تصويب طرح هاي پژوهشي در مركز تحقيقات پرستاري مامايي جامعه نگر
راهنماي ارائه طرح هاي تحقيقاتي از ثبت تا تصويب
فرم خام پروپوزال طرح تحقيقاتي
فرم اخلاق در پژوهش
فرم تعهد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كنگره ها و كارگاه ها</span>كنگره ها و كارگاه ها
همايش هاي داخلي
همايش هاي خارجي
فهرست مجلات معتبر
فهرست مجلات نامعتبر و جعلي
كدهاي اخلاق پزشكي
افيليشن مركز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات </span>انتشارات
مقالات
كتب
كنگره هاي داخلي
كنگره هاي خارجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هاي آموزشي و كارگاهها</span>برنامه هاي آموزشي و كارگاهها
پرستاري
مامايي
چارت سازماني
اولويت هاي پژوهشي شبكه ملي تحقيقات پرستاري
درباره ما
English
Collapse منو متفرقه جديدمنو متفرقه جديد
تلفن و آدرس
ادامه اخبار
آرشيو اطلاعيه
بيشتر ...
نقشه سايتCommunity-Oriented Nursing Midwifery Research Center

آدرس: شهركرد - رحمتيه - مركز تحقيقات پرستاري مامايي جامعه نگر
فكس: 33346714-038          تلفن : 4-33335652-038
cnmrc@skums.ac.ir

تاریخ بروز رسانی 1399/10/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
Powered by DorsaPortal